Ara

Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi

BAP

29.11.2021 12:58

  1. Proje No: KTMU.BAP.2O I 8.GOSAM.O1

Proje Adı: Kırgızistan ve Türkiye’de Geleneksel Atlı Sporları Araştırma ve Tanıtma

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet TURKMEN

Araştırmacılar: Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV, Doç. Dr. Cengiz BUYAR, Yrd. Doç. Dr. Nurdin USEEV, Öğr. Gör. Ulanbek ALIMOV, Arş.Gör.Dr. Kayrat BELEK, Yrd. Doç. Dr. Esra ÇIPLAK (Muş Alparslan Üniv.), Uzman M. Furkan ŞAHIN (Muş Alparslan Üniv.) ve Prof. Dr. Mehmet Akif ZiYAGiL (Mersin Üniv.)

Proje tamamlandı: 1 YIL 20.09.2018 / 20.09 .2019, 20.12.2019

  1. Proje No: BAP-18-4901-02

Proje Adı: Kırgızistan ve Türkiye’deki Geleneksel Atlı Sporların Araştırılması ve Tanıtılması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇIPLAK, Arş. Gör. M. Furkan ŞAHİN

Proje tamamlandı: 1 YIL 18-07-2018 / 11-08-2020

 

 

 

Hızlı Erişim