Ara

Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi

29.11.2021 12:46

“Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulması uygun görüldü. 16.02.2018 tarihinden itibaren merkez müdürlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Esra Çıplak yapmaktadır.
Amacı ve Vizyonu: 
GESOM, ulusal ve uluslararası kuruluşlara geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız konusunda danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra bu alanda çalışma yapan araştırmacılara da yardımcı olmaktadır. Üniversitenin akademik birimleriyle ve Muş ili çerçevesinde paydaşları ile işbirliği yaparak unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ve yaşayan geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız ile ilgili alanlarda araştırma yapılması ve bu konulara yönelik lisansüstü tezlerin üretilmesi için gerekli bilimsel desteğin sağlanması amaçlanmaktadır. Geleneksel oyunları ve sporları tespit edecek, bilimsel olarak araştıracak, özendirip canlandıracak, bu konudaki çalışmaların organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlayacak GESOM, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, konferans, forum ve panel gibi faaliyetlere müdahil olmaktadır. Bu kapsamda geleneksel oyun ve spor konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak için üniversiteler, bakanlıklar, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili federasyonlarla işbirliği de yapmaktadır.

Hızlı Erişim