Ara

Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi

Paydaşlar

29.11.2021 06:09

  1. Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma Enstitüsü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi https://manas.edu.kg/tr/Traditional+Game+and+Sports+Research+Institute
  2. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu https://www.gsdf.gov.tr/tr
  3. Dünya Etnospor Konfederasyonu https://tgsp.org.tr/tr/dunya-etnospor-konfederasyonu
  4. Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSOMER), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi https://hacibayram.edu.tr/gsomer

Hızlı Erişim